Từ khóa: tốc độ màn chập

Tam giác ánh sáng và yếu tố quan trọng trong chụp ảnh

Tam giác ánh sáng và yếu tố quan trọng trong chụp ảnh

Nếu bạn đã hiểu rõ về 3 yếu tố cơ bản của chụp ảnh và cách sử dụng tam giác đo sáng, xin chúc mừng, bạn đã tiến những bước