Từ khóa: tỉ lệ vàng

Kỹ thuật chụp ảnh cơ bản nên biết

Kỹ thuật chụp ảnh cơ bản nên biết

Để chụp ảnh tốt cần rất nhiều kỹ thuật, nguyên tắc để có những tấm hình được đánh giá cao. Vì thế nếu chưa biết bạn có thể làm quen