Từ khóa: ống kính siêu mỏng

Phát minh ống kính máy ảnh siêu mỏng

Phát minh ống kính máy ảnh siêu mỏng

Theo Business Insider, các nhà nghiên cứu đã tạo ra ống kính quang học nhỏ nhất thế giới với một vài lớp MoS2 (Molybdenum Disulfide), một loại vật liệu dạng