Từ khóa: kỹ thuật ánh sáng

Kỹ thuật cân chỉnh ánh sáng trong nhiếp ảnh

Kỹ thuật cân chỉnh ánh sáng trong nhiếp ảnh

Ánh sáng quyết định các thông số thiết lập trên máy như: tốc độ cửa trập, khẩu độ và ISO. Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa