Từ khóa: khoảnh khắc vàng

Để bắt được những khoảnh khắc vàng trong nhiếp ảnh

Để bắt được những khoảnh khắc vàng trong nhiếp ảnh

“Khoảnh khắc, một khi bạn bỏ lỡ, nó sẽ biến mất mãi mãi”. Đúng vậy, những khoảnh khắc ta tình cờ bắt gặp trên đường, trên phố không hẳn lúc