Từ khóa: chụp ảnh ngược sáng

Kinh nghiệm tự chụp ảnh cho mọi người

Kinh nghiệm tự chụp ảnh cho mọi người

  Gắng tìm hiểu và gắn kết bản thân với xung quanh trong sự chuyển động của không gian – thời gian sẽ giúp bạn tạo ra một tác phẩm

Thời điểm chụp ảnh đo sáng bằng tay

Thời điểm chụp ảnh đo sáng bằng tay

Khi phải chụp ngược sáng Nếu chủ thể của bạn nằm ngược với hướng của nguồn sáng, chức năng đo sáng trên máy ảnh sẽ khiến chủ thể hơi tối