Từ khóa: cách lấy nét

Kinh nghiệm tự chụp ảnh cho mọi người

Kinh nghiệm tự chụp ảnh cho mọi người

  Gắng tìm hiểu và gắn kết bản thân với xung quanh trong sự chuyển động của không gian – thời gian sẽ giúp bạn tạo ra một tác phẩm